Kristin Skrivervik

Naturen er grunnlaget for alt i min kunst

- både i tegningene og andre uttrykk. Den er kilden. Spennet mellom drama og stillhet. Mine refleksjoner og min eksistensielle følelse er basert på naturen. Arbeidene mine er forvandlede refleksjoner av naturen - spesielt lyset og skyggene i skandinavisk vinter. Men også spor - som spor i tidens sand.

- Kristin

 

 

info@kristinskrivervik.com