Ateliernotater

Portrett Kristin Skrivervik. Foto: Ingrid Eide
Foto: Ingrid Eide

– Jeg har alltid vært opptatt av det håndverksmessige og nærheten til materialet. Som tegner dreier det seg f eks om valg av papir der arkets topografi, fargetone, struktur o.a. er avgjørende i tilblivelsen av verket og i min dialog med arbeidet underveis. Hendenes fuktighetsgrad, fettinnhold og annet er også viktig, da jeg arbeider mye direkte med hånd/fingre mot flaten og det tegnede. Det intuitive er inngangen; tanken/analysen kommer til etterhvert og er følgen av mange års erfaring.

– Jeg ønsker at bildene mine skal åpne dører i mennesker til rom de ikke visste om, vekke slumrende landskap og undring. Undring er en underkjent aktivitet i vår kultur.

– Ved kun å antyde beholdes tilskuerens frihet i møtet med tegningen.

– Etterklangen av hendelser, opplevelser, møter, har alltid fasinert meg. Tenk for eksempel på de vidunderlige bevegelser, former og sjikt som sitter igjen i et rom etter en danser ... Det meste av det jeg arbeider med er etterklang. Jeg tror det er ved etterklangen av opplevelser at man kan forstå og derigjennom få mulighet til å bli fremtidig.

– Øverst i vannflaten kruser ørsmå bølger i alle retninger, over og under hverandre og i hverandre. Jeg berøres dypt. Fordi jeg i et øyeblikk opplever at det jeg ser og jeg selv er ett. Denne forbindelsen er grunnen til at jeg henter min inspirasjon fra natur. Alt er natur. For å forstå verden må jeg stadig tilbake til/inn i naturen ved stadig å skifte avstand, altså en slags mikro- og makroanskuelse til den. Og den avgir sine hemmeligheter kun når man gir den tid.

– Filosofen Hegel sier: "Art is the sensual manifestation of the Idea". Jeg kjenner meg familiær med denne tanken.

– Rupert Sheldrake og teorien om morfiske felt. Sheldrake hevder at i likhet med magnetiske felt rundt magneter og hvordan de tiltrekkes /frastøtes av hverandre har vi mennesker, dyr og planter, mineraler de samme feltene i form av morfiske felt = formdannende felt. De er delvis frigjort fra tid og rom og er erfaringsfelt (hukommelsesfelt) som over tid så og si blir lagret i kosmos. Feltteorier er interessante fordi de åpner opp for andre måter å se/oppleve verden på - det er frigjørende!

 

Kristin